ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდი — ZESTAFONI.GE
-->
Close [X]
Facebook:
ZESTAFONI.GE

ZESTAFONI.GEმუნიციპალიტეტის ვებ გვერდს ახალი მისამართი აქვს

date 10 იანვარი 2018
article421.jpg

      ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ვებ გვერდს ახალი მისამართი აქვს www.zestaphoni.ge, რომელიც კომპანიებისათვის განკუთვნილი დომენური ზონიდან COM ქართულ, ნაციონალურ GE ზონაში გადმოერთო.

  მანამდე არსებული მისამართი კი რამოდენიმე საათია უკვე მიუწვდომელია. რეგისტრირებული მონაცემების მიხედვით რეგისტრაციის ვადა გასულია, რაც შესაძლოა დომენის გათიშვის მიზეზი გამხდარიყო.