საბჭოთა მოზაიკა ფაქტობრივად გამოყენებული იქნება, როგორც ქალაქის ეკონომიკური განვითარების მთავარი ინსტრუმენტი — ZESTAFONI.GE
-->
Close [X]
Facebook:
ZESTAFONI.GE

ZESTAFONI.GEმოზაიკების რეაბილიტაცია

date 5 დეკემბერი 2022
article759.jpg

პირველად საქართველოს ისტორიაში, საბჭოთა მოზაიკა ფაქტობრივად გამოყენებული იქნება, როგორც ქალაქის ეკონომიკური განვითარების მთავარი ინსტრუმენტი, მიზანმიმართულად შექმნილი ქალაქში ტურისტების მოსაზიდად და შესაბამისად, საქართველოში ტურისტული ნაკადის გაზრდის მიზნით. პოლონური სოლიდარობის ფონდი, რომელიც რამდენიმე წელია წარმატებით თანამშრომლობს რეგიონულ მუნიციპალიტეტებთან და აქცენტს აკეთებს დემოკრატიული ტრანსფორმაციების მხარდაჭერაზე, სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაზე, კარგი მმართველობისა და ადგილობრივი დემოკრატიის პრინციპების განვითარებაზე, აგრეთვე ეკონომიკურ და სისტემურ გარდაქმნებში გამოცდილების გაცვლაზე, ზესტაფონში ახორციელებს პროექტს „ქალაქის ახალი სახე“. ეს პროექტი შექმნილია იმისთვის, რომ დაეხმაროს ზესტაფონს არა მხოლოდ შეინარჩუნოს, არამედ გაზარდოს ეკონომიკური მაჩვენებლები მას შემდეგ, რაც ქალაქი გაყვანილი ავტობანის მოშორებით აღმოჩნდება. Პროექტი დაფინანსებულია პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლონეთის განვითარების თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში. ამ პროექტის ფარგლებში სოლიდარობის ფონდმა, “ რიბირაბო”-სთან თანამშრომლობით, გადაწყვიტა სამი მშვენიერი მოზაიკა, რომელიც დღეს შემორჩენილია ზესტაფონში, ტურისტულ ატრაქციონად აქციოს. (მოგეხსენებათ, ზესტაფონში 6 უზარმაზარი მოზაიკური ნამუშევარი იყო. ერთ-ერთის გადარჩენა ჩვენმა ფონდმა უკვე მოახერხა DRV-სთან ერთად, და გადაიტანა ხონში, აფხაზეთიდან დევნილებისთვის აშენებულ კულტურის სახლში. ხოლო ფეროშენადნობის ქარხნის ფასადებზე განთავსებული 3 მოზაიკა განადგურდა 2000-იანი წლების დასაწყისში). ამჟამად ჩვენ ვახორციელებთ დარჩენილი მოზაიკების რეაბილიტაციას. ერთ-ერთი მათგანი, რომელსაც განადგურება ემუქრებოდა, უახლოეს მომავალში მისი ამჟამინდელი მდებარეობიდან გ.ნიკოლაძის სკვერში გადაინაცვლებს, რაც მას ფართო მაყურებელისთვის ხელმისაწდომს გახდის. ხოლო დანარჩენი ორი, რომელიც კერძო მესაკუთრეების ხელშია, გაიწმინდება თითქმის 40 წლიანი ჭუჭყისა და მტვრისგან და კვლავ გაბრწყინდება პირვანდელი ჟღერადი ფერებით. (“როგორ გავწმინდეთ ზესტაფონის მოზაიკა”, იხილეთ ჩვენი წინა პოსტები). ისევე, როგორც პოლონური სოლიდარობის ფონდი, ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ, რომ რეაბილიტირებული მოზაიკები და მათ კონტექსტში დაგეგმილი ღონისძიებები მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ზესტაფონის განვითარებაში და დააყენებს მას ერთ-ერთ პირველ სტრიქონზე საქართველოში ტურისტების ყველაზე საყვარელი ქალაქების სიაში.  

For the first time in the history of Georgia, the Soviet mosaic will be actually used as a main tool for the economic development of the city, focused on attracting tourists and, accordingly, to increase the tourist flow in Georgia. Solidarity Fund PL in Georgia, which has been successfully cooperating with regional municipalities for several years, focusing on supporting democratic transformations, building civil society, developing the principles of good governance and local democracy, as well as sharing experiences in economic and systemic transitions, is now implementing a project in Zestafoni called "The new face of the city”. This project is designed to help the city not only maintain, but also increase economic performance after the city is away from the highway currently being under construction. Project is co-financed by the Polish development cooperation program of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.  As part of this project, the Solidarity Foundation PL, in collaboration with the Ribirabo Foundation, decided to use three wonderful mosaics that have been preserved in Zestafoni today as a tourist attraction. As you may know, there were six large mosaic panels in Zestafoni. Our foundation in collaboration with DRV has already managed to save and move one of them to Khoni, to the House of Culture, built for immigrants from Abkhazia; while three other mosaics located on the facades of the Ferroalloy Plant were destroyed in the early 2000s. We are currently rehabilitating the Zestafoni mosaics. One of them, which was threatened with rapid destruction, will soon be moved from its current location to the G. Nikoladze square, which will make it more accessible to the public. While the other two, which are in the hands of private owners, will be cleaned of almost 40 years of dirt and dust, and will sparkle again with their original bright colors. (See our previous posts about how we cleaned Zestaponi mosaics). Just like the Polish Solidarity Foundation, we are confident that the rehabilitated mosaics and the events planned in their context will certainly make a significant contribution to the development of the city of Zestafoni and increase its popularity with tourists.